viernes, 4 de septiembre de 2020

CIRRIOS PÁLIDOS OU VENCEJOS PÁLIDOS DE CAMBADOS. PONTEVEDRA

A semana pasada recibimos un aviso de que estaban a facer obras na cuberta dunha casa do casco histórico de Cambados, Pontevedra, onde hai unha colonia de Cirrio pálido ou Vencejo pálido (Apus pallidus), co perigo do taponado de ocos.

La semana pasada recibimos un aviso de que estaban haciendo obras en la cubierta de una casa del casco histórico de Cambados, Pontevedra, donde hay una colonia de Vencejo pálido ( Apus  pallidus), con el peligro del taponado de huecos.
Edificio onde está a colonia.


Aleiro con ocos por onde entranban os cirrios pálidos.
Despois dun bó número de chamadas tivemos a reunión en dito edificio coa propiedade e a constructora, e comprobamos que o día anterior xa taparan dous laterais do aleiro, onde os cirrios intentaban entrar.

Después de un  buen número de llamadas tuvimos la reunión en dicho edificio con la propiedad y la  constructora, y comprobamos que el día anterior ya habían tapado dos laterales del  alero, donde los  vencejos intentaban entrar.
Ocos do aleiro taponados.
Neste caso atopamos con xente sensible e razoable (o propietario e a constructora), e nese mesmo momento procedeuse a desmontaxe do aleiro, deixando os ocos de novo abertos. Os cirrios volveron a entrar.

En este caso encontramos con gente sensible y razonable (el propietario y la  constructora), y en ese mismo momento se procedió al  desmontaje del  alero, dejando los huecos de nuevo abiertos. Los  vencejos volvieron a entrar.

Ocos novamente abertos.
Días posteriores o aleiro foi reconstruido pero agora coas medidas dos ocos que propuxemos, ainda que fixo falta facer ata 6 visitas a obra, para asegurarnos que os albaneis fosen coidadosos coas medidas e o proceso de montaxe.

Días posteriores el  alero fue  reconstruido pero ahora con las medidas de los huecos que propusimos,  aunque hizo falta hacer hasta 6 visitas a la obra, para asegurarnos que los albañiles fueran cuidadosos con las medidas y el proceso de montaje.
Unha das visitas comprobando as modificacions.
Os cirrios pálidos seguiron entrando nos aleiros de todas as fachadas, asegurando a colonia para o futuro, e facilitándolle o crecemento desta.

Los  vencejos pálidos siguieron entrando en los  aleros de todas las fachadas, asegurando la colonia para el futuro, y facilitándole la ampliación de la misma.
Un dos novos buratos por onde agora entran os cirrios

Fachada principal.

Fachada lateral.

É máis, neste edificio, no que van a abrir una óptica de Alain Afflelou, aceptaron con agrado a idea de poñer unha placa na entrada onde diga algo así como: "Na rehabilitación deste edificio respectáronse os niños dunhas aves protexidas: os cirrios pálidos".

Esta vez os cirrios  gañaron a batalla!!


Es más, en este edificio, en el que van a abrir una óptica de Alain  Afflelou, aceptaron con agrado la idea de poner una placa en la entrada donde diga algo así como: "En la rehabilitación de este edificio se respetaron los nidos de unas aves protegidas: los  vencejos pálidos".

Esta vez los  vencejos  ganaron la batalla!!

martes, 1 de septiembre de 2020

AVES DO PARQUE ARQUEOLÓXICO DA ARTE RUPESTRE DE CAMPO LAMEIRO


O próximo 19 de setembro realizarase un roteiro ornitolóxico polo Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro para coñecer as aves que alí habitan.

A partir das 10:30 da mañan e guiados por ornitólogos de SEO-Pontevedra, todos os participantes que terán a sua disposición prismáticos e guías de aves desta área do interior da provincia de Pontevedra, poderán disfrutar dos paxariños forestais e dos que está pasando cara a África por este entorno privilexiado. 

Para inscribirse pincha aquí  ou chama ao telefono: 886 151 195

ANÍMATE E PARTICIPA!!!