lunes, 17 de septiembre de 2018

POLA XUNQUEIRA DO LAGARES CON DECATHLON


Onte domingo fixemos unha xornada de limpeza de residuos en colaboración con Decathlon e suas actividades dedicadas ao Medio Ambiente, na Xunqueira do Lagares, Vigo, humidal destacado pola sua grande riqueza natural de flora e fauna e que se considera un dos principais refuxios de aves da cidade.

  
A participación foi de mais de 60 voluntarios que adicaron 4 horas do seu día libre a retirar da contorna do Lagares residuos plásticos, vídros, metais, rodas de automovil…  incluso herba da Pampa (Cortaderia Seollana).


Como introducción a xornada e durante o picnic proporcionado por Decathlon, impartimoslle unhas microconferencias sinalando a importante función que desempeñan os ríos e esteiros para a saúde ambiental e das especies  animais e vexetais que o utilizan. Como contrapunto falámoslle tamén das especies exóticas que os invaden.

O tempo foi ideal, os voluntarios moi concienciados e polo tanto a xornada ambiental moi productiva e satisfactoria, xa que concluiu coa liberación da Xunqueira do Lagares dunha boa cantidade de elementos contaminantes.


Tamén mostraron entusiamo por algunhas das aves que se movían polo espazo: cullereiros, lavancos, biluricos das rochas, garzas reais, garzotas, gaivotas choronas, etc.

Grazas a Decathon e a todos os voluntarios!

domingo, 16 de septiembre de 2018

ESTEIRO DO MIÑO E CONTORNA

Falcón peregrino, Falco peregrinus. 15/09/2018. Guillermo.
Onte na saída por alguns dos espazos naturais do sur da provincia de Pontevedra, a pesar da neboa disfrutamos de fermosas paixases, dunha boa diversidade de aves, así como da boa compaña dos participantes.

Estas son as aves  que observamos:

Nome científico Nome galego  Nome castelán
Tachybaptus ruficollis Mergullón pequeño Zampullín común
Phalacrocorax carbo Corvo mariño grande Cormorán grande
Ardea cinerea  Garza real Garza real
Anas platyrhynchos Pato real Ánade azulón
Pandium haliaetus Águia peixeira Águila pescadora 2
Circus aeruginosus Tartaraña das xunqueiras Aguilucho lagunero
Buteo buteo Miñato común Busardo ratonero
Falco peregrinus Falcón peregrino Halcón peregrino
Rallus aquaticus Galiñola bicuda Rascón
Haematopus ostralegus Gavita  Ostrero euroasiático
Pluvialis squatarola Píldora cincenta Chorlito gris
Calidris alba Pilro tridáctilo Correlimos tridáctilo
Calidris alpina Pilro común Correlimos común
Actitis hypoleucos Bilurico das rochas Andarríos chico
Tringa totanus Bilurico común Archibebe común
Tringa nebularia Bilurico claro Archibebe claro
Numenius arquata Mazarico real Zarapito real
Numenius phaeopus Mazarico chiador Zarapito trinador
Philomachus pugnax Combatente Combatiente 2
Chroicocephalos ridibundus Gaivota chorona Gaviota reidora
Larus melanocephalus Gaivota cabecinegra Gaviota cabecinegra
Larus michahellis Gaivota patiamarela Gaviota patiamarilla
Larus fusvus Gaivota escura Gaviota sombría
Larus marinus Gaivotón  Gavión atlántico
Sterna sandwicensis Carrán cristado Charrán patinegro
Columba palumbus Pombo torcaz Paloma torcaz
Streptopelia decaocto Rula turca Tórtola turca
Apus pallidus  Cirrio pálido Vencejo pálido 85
Picus sharpei Peto verde ibérico Pito real
Alauda arvensis Laverca común Alondra común
Hirundo rustica Andoriña común Golondrina común
Cecropis daurica Andoriña dáurica Golondrina dáurica
Delichon urbicum Andoriña de cu branco Avión común
Motacilla flava Lavandeira amarela Lavandera boyera 24
Motacilla alba Lavandeira branca Lavandera blanca
Troglodytes troglodytes Carriza común Chochín común
Prunella modularis Azulenta común Acentor común
Erithacus rubecula Paporrubio europeo Petirrojo europeo
Phoenicurus ochruros Rabirrubio negro Colirrojo tizón
Saxicola rubicola Chasco europeo Tarabilla europea
Oenanthe oenanthe Pedreiro cincento Collalba gris 2
Turdus merula Merlo común Mirlo común
Turdus viscivorus Torda Zorzal charlo
Turdus pilaris Tordo real Zorzal real
Cisticola juncidis Carriza dos xuncos Cistícola buitrón
Sylvia undata Papuxa do mato Curruca rabilarga
Muscicapa striata Papamoscas cincento      Papamoscas gris 1
Ficedula hypoleuca Papamoscas negro Papamoscas cerrojillo 2
Pica pica Pega rabilonga Urraca común
Corvus corone Corvo pequeno Corneja negra
Sturnus unicolor Estorniño negro Estornino negro 400
Passer domesticus Pardal común Gorrión común
Carduelis chloris Verderolo común        Verderón común
Carduelis cannabina Liñaceiro común Pardillo común

Ademáis de observar todas estas aves, a guinda do día foron un pilro de Temminck ou correlimos de Temminck (Calidris Temminckii) xuvenil e un pilro peitoral ou correlimos pectoral (Calidris melanotos), os cales estaban nun mesmo punto e os disfrutamos a pracer.

Calidris Temminckii. 15/09/2018. G. Ferreiro.

Calidris melanotos. 15/09/2018. G. Ferreiro.

viernes, 7 de septiembre de 2018

EXCURSIÓN POLO ESTEIRO DO MIÑO

O próximo día 15 de setembro realizaremos unha saída ao esteiro do Miño (PO), e tamén percorreremos outras zonas de interés do sur da provincia de pontevedra, para observar as aves migradoras acuáticas e demáis paxariños propios da tempada.

Se queres participar na saída só tes que enviarnos un correo e daremosche máis información.É fundamental inscribirse para poder participar nas excursiones de SEO-Pontevedra.


A píllara das dunas é unha pequeña limícola que aniña nas praias de Galicia. É unha especie ameazada polo que necesita medidas de conservación.

O grupo local SEO-Pontevedra leva varios anos facendo o seguemento e colaborando na protección da poboación reproductora das praias do Salnés.

Para financiar os gastos do voluntariado, por cada saída ornitolóxica aceptanse donativos dos participantes.

Con nosas excursions xa podes disfrutar das aves mentras colaboras na conservación da píllara das dunas!


lunes, 27 de agosto de 2018

LA DESTRUCCIÓN DE NIDOS DE ESPECIES PROTEGIDAS, UN DELITO CADA VEZ MÁS PERSEGUIDO.
La destrucción de nidos pone en riesgo el mantenimiento de las poblaciones de algunas especies protegidas como aviones, golondrinas, vencejos y cigüeñas.

Gracias a las denuncias de cientos de ciudadanos está aumentando el control de este delito contra la fauna.

La  destrucción de nidos de especies protegidas supone un delito según el artículo 334 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal que puede llegar a tener hasta una pena de prisión de seis meses a dos años. Actualmente, hay abiertas varias investigaciones por ello y la Guardia Civil ha aumentado el control sobre este tipo de delito contra la fauna.
La colaboración ciudadana es clave para identificar la destrucción de nidos, que se produce en la mayoría de los casos, por las molestias o conflictos relacionados con la suciedad o el ruido que pueden ocasionar  el avión común, la golondrina común el vencejo común y el pálido y la cigüeña blanca.
De los cientos de casos recibidos, 36 han sido denunciados por SEO/BirdLife en los últimos siete años, en relación a las especies descritas, por su especial gravedad. De ellos únicamente dos finalizaron con una sanción administrativa y no le consta a la organización otras sanciones o resoluciones de reparación del daño por parte de las administraciones competentes o tribunales. “Es necesario aumentar el control de este delito y hacer un buen seguimiento de las investigaciones, por lo que apoyamos todas las actuaciones que se están desarrollando desde la Guardia Civil, ya que todos estos casos cuentan con un alto grado de impunidad”, declara David De la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife que subraya que: “se trata de especies protegidas por leyes europeas, nacionales y por convenios internacionales como son la Directiva Europea de Aves, la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Convenio de Especies Migratorias  y el Convenio de Berna”.
Entre los meses de marzo y septiembre, y predominantemente en entornos urbanos, SEO/BirdLife recibe cientos de notificaciones ciudadanas por la destrucción de nidos o molestias en época de reproducción de estas especies protegidas.
“Las aves aportan múltiples beneficios al ser humano, pero su presencia genera en algunas ocasiones molestias y conflictos que, en la mayoría de los casos, tienen soluciones sencillas”. “Muchas veces por desconocimiento, estos conflictos acaban en la destrucción de nidos de aves que, tras sobrevivir a largas travesías de vuelta a sus lugares de cría, se encuentran sin sus nidos o sufren la pérdida de sus huevos o pollos”.
La destrucción de nidos y desaparición de lugares de cría es una de las causas identificadas por los expertos del declive de estas aves, que se suma a la pérdida de hábitats adecuados para la nidificación y la intensificación agrícola asociada al uso excesivo de insecticidas, que ha reducido en buena medida su fuente de alimentación.

Los aviones y las golondrinas construyen sus nidos con barro en aleros, esquinas o porches, mientras que los vencejos utilizan huecos, grietas y rendijas en los edificios de cierta altura para ubicar sus nidos. Utilizan preferentemente edificios antiguos, que están desapareciendo o siendo sustituidos por otros nuevos que raramente ofrecen lugares aptos para la nidificación de estas aves. Por otra parte, en las obras de reforma o rehabilitación de edificios o monumentos muchas veces se destruyen los nidos o colonias con total impunidad y raramente se tienen en cuenta criterios adecuados para que estas aves vuelvan a encontrar lugares de nidificación idóneos.

La excepcionalidad
La eliminación o destrucción de nidos de estas especies es una práctica ilegal y solo puede hacerse recurriendo a una  autorización administrativa previa del órgano ambiental competente. Las autorizaciones solo se pueden conceder de manera excepcional y de forma justificada, después de haber cumplido una serie de criterios estrictos y únicamente si no existe una alternativa satisfactoria, que en la mayoría de los casos son aplicables.
En todo caso, las autorizaciones, que conceden los órganos competentes de las comunidades autónomas o sus delegaciones territoriales, deben respetar el periodo de cría de las especies. Y si realmente hay que retirar un nido por motivos de seguridad, deben ofrecerse alternativas viables para la nidificación de esta especie.

Soluciones
Frente a las posibles molestias descritas anteriormente y que podrían ser el origen del conflicto, existen soluciones viables para conciliar la presencia y reproducción de las aves con la conservación del patrimonio y la convivencia con las personas.
El problema de la suciedad producida por las golondrinas o aviones comunes se puede paliar con la colocación de una simple balda o bandeja de protección bajo los nidos. Para paliar los problemas de ruido, una posible solución es colocar placas de insonorización que disminuyan los dB hasta llegar a los valores aceptados por la normativa. En el caso de las cigüeñas existe la posibilidad de instalar postes en las inmediaciones de ríos o arroyos cercanos, donde se puedan colocar nidos artificiales o la instalación de plataformas metálicas en los edificios e iglesias que albergan a las cigüeñas, o reducir el peso de los nidos eliminando parte de las ramas que acumulan los padres cada año.

lunes, 13 de agosto de 2018

BOA NOVA

Dous poliños de píllara das dunas co pai. 12/08/2018. O. Gaitán.

Dos 3 poliños de píllara das dunas (ou chorlitejo patinegro), do niño 4 que naceron o 8 de xullo, sobreviven 2.

A boa noticia e que os dous xa voan, estupendamente, polo que se dan por salvados,  ainda que se manteñen no areal gordiños e alegres xunto a seu pai.

Pronto abandoarán a afortunada praia onde naceron: A Lanzada.


Este outro ser, civilizado, leva todo o verán paseando o seu can pola praia da Lanzada a pasar de que xa se lle chamou a atencion infinidade de veces, tanto os voluntarios de SEO, os vixiantes do espazo e a policia local do Grove quen o multou, pero segue.

A Lanzada. 13/08/2018. G. Ferreiro.

domingo, 5 de agosto de 2018

A MURALLA DE LUGO: PATRIMONIO DA HUMANIDADE E FOGAR DOS CIRRIOS


Onte celebrouse a VI edición de MONUMENTA, andar con arte 2018, da Xunta de Galicia, con unha visita guiada na que participaron unhas 30 persoas, pola Muralla de Lugo, onde se explicaron por expertos en historia e arqueoloxía como Adolfo de Abel Vilela e Celso Rodriguez Cao o valores históricos e arqueolóxicos deste monumento.

SEO-Pontevedra tamén fomos convidadeos para poñer en valor unha das riquezas naturais da Muralla Romana de Lugo: os cirrios comúns (Apus apus), e a relación que teñen estos formidables voadores co monumento, do que forman parte, así como as cautelas que se están aplicando nas obras de restauración da Muralla para compatibilizar o mantemento deste Patrimonio da Humanidade coa conservación da colonia de cirrios comúns mais importante de Galicia.


viernes, 3 de agosto de 2018

buitre

No seamos buitres con los buitres

España cuenta con la mayor población de buitres de Europa. Y una de las mejor conservadas del mundo. Por eso no se explica que nuestro Gobierno continúe autorizando el uso de un fármaco veterinario que podría matarlos. El diclofenaco veterinario, que es inocuo para el ser humano y para el ganado, es letal para distintas especies de necrófagas y, de hecho, supuso la práctica extinción de los buitres en el subcontienente indio. Hay alternativa para el diclofenaco, segura para los buitres y no más cara para los ganaderos. Prohibir su uso es una cuestión de sentido común. Ayúdanos con tu firma para que España no sea buitre con sus buitres (por cierto, tampoco nos gusta nada que estas magníficas aves se empleen como adjetivo despectivo).

Firma
logo_footer (1)

domingo, 29 de julio de 2018

2ª XORNADA DE SENSIBILIZACIÓN E DIVULGACIÓN

Hoxe domingo celebramos a "2ª Xornada de Sensibilización e Divulgación" na praia do concello do Grove.


Fomos seis os voluntarios que estivemos  informando aos bañistas o importante que é conservar a píllara das dunas nas nosas praias, porque entre outras cousas eles son bioindicadores da calidade ambiental dos areais.


E outra vez a todos cambiáballe a cara con un grande sorriso cando miraban polo telescopio e descubrían 3 poliños patilongos e de cor branquecino curricando pola area. E non podian entender como uns seres tan indefensos podían sair adiante nun espazo tan ateigado de xente.


Asi mesmo esta semana volveronse a anelar as píllaras deste areal. Concrétamente foron os 3 polos os que se marcaron con anelas de cores, facendo así un total de 6 píllaras aneladas este ano nesta afortunada praia do Grove.

Cans na praia hoxe 29/07/2018. E. González.

domingo, 22 de julio de 2018

XORNADA DE SENSIBILIZACIÓN E DIVULGACIÓN

22/07/2018. G. Ferreiro.
Hoy domingo hemos celebramos la primera "Xornada de Sensibilización e Divulgación" en la playa de O Grove donde tenemos pollitos de píllara das dunas o chorlitejo patinegro.

Después de haber montado los telescopios y dirigirlos a la familia de píllaras que está en la playa, los usuarios de esta fueron invitados por los voluntarios de SEO-Pontevedra y por miembros del concello de O Grove del área de Medio Ambiente, a descubrir los polluelos que se mimetizaban con la arena.

Hoxe domingo celebramos a primeira "Xornada de Sensibilización e Divulgación" na praia do Grove onde temos poliños de píllara dás dunas. Despois de montar os telescopios e dirixilos á familia de píllaras que está na praia, os usuarios desta foron convidados polos voluntarios de SEO-Pontevedra e por membros do concello do Grove da área de Medio Ambiente, a descubrir os pitos que se mimetizaban coa area.
Polluelos de píllara das dunas. 22/07/2018. G. Ferreiro.
Durante tres horas, más de cien personas pasaron por los telescopios y quedaron encantadas de descubrir algo inesperado: los 3 polluelos y su padre vigilante.

Durante tres horas, máis de cen persoas pasaron polos telescopios e quedaron encantadas de descubrir algo inesperado: os 3 pitiños e o seu pai vixiante.
Polluelos de píllara das dunas. 22/07/2018. G. Ferreiro.
 Se les explicó  la importancia de conservar esta especie amenazada, de no llevar perros a la playa, de dejar las algas en la arena o de ser esta una de las pocas playas de Galicia que no tiene papeleras, y que los usuarios ya concienciados  mantienen en perfecto estado.

Explicóuselles  a importancia de conservar esta especie ameazada, de non levar cans á praia, de deixar as algas na area ou de ser esta una das poucas praias de Galicia que non ten papeleiras, e que os usuarios xa concienciados  manteñen en perfecto estado.
Polluelos de píllara das dunas. 22/07/2018. G. Ferreiro.
También les hemos repartido folletos del "Grupo Píllara" y les hemos regalado marcapáginas ilustrados con píllara das dunas, creados por SEO-Pontevedra.

Un año más estas acciones resultan muy productivas y con una alta participación y están siendo un ejemplo a copiar por otros ayuntamientos que también tienen esta especie protegida en sus playas.

Tamén lles repartimos folletos do "Grupo Píllara" e regalámoslles marcapáxinas ilustrados con píllaras dás dunas, creados por SEO-Pontevedra.
Un ano máis estas accións resultan moi produtivas e cunha alta participación e están a ser un exemplo para copiar por outros concellos que tamén teñen esta especie protexida nas súas praias.

22/07/2018. G. Ferreiro.
¡Gracias a todos los voluntarios que habéis dedicado vuestra mañana del domingo a las píllaras das dunas!

Grazas a todos os voluntarios que dedicastes a vosa mañá do domingo ás píllaras dás dunas!

lunes, 16 de julio de 2018

POR VERÍN

Ayer domingo en la salida por Verín (Ourense), todos los participantes hemos disfrutado de un día agradable por los espacios naturales de este entorno gallego y hemos observado como más destacable, las siguientes aves:

Avión roquero, avión común, golondrina común, golondrina daúrica, vencejo común, paloma torcaz, tórtola turca, tórtola común, oropéndola, cogujada común, codorniz, abubilla, alcaudón real, alcaudón común, martín pescador, lavandera blaca, lavandera cascadeña, ánade azulón, zorzal charlo, arrendajo, zarcero común, curruca cabecinegra, curruca rabilarga, jilguero, camachuelo, cigüeña blanca, águila culebrera, águila calzada, abejero europeo, busardo ratonero y aguilucho cenizo entre otras.

Pero la estrella del día ha sido un juvenil de gaviota de Audouin (Ichthyaetus audouinii), que descansaba en el borde del río Támega a su paso por el centro de Verín y que hemos observado a placer.
Es la primera cita de esta gaviota para la provincia de Ourense.

Gaviota de Audouin. (Ichthyaetus audouinii). G. Ferreiro.

miércoles, 11 de julio de 2018

NUEVOS POLLITOS DE PÍLLARA DAS DUNAS

El día 8 de julio han nacido tres pollitos de píllara das dunas (o chorlitejo patinegro), del nido 4 instalado en la playa de O Grove. A día de hoy todavía siguen vivos y están bien.

De los pollos de las nidadas anteriores sólo ha sobrevivido 1 chorlitejo, que ya ha abandonado la playa.

Deseamos que a estos 3 polluelos también puedan llegar a volar, porque a pesar de los innumerables carteles que prohíben perros en la playa...


 ...de las continuas llamadas de atención por parte de los voluntarios de SEO-Pontevedra y de los vigilantes del espacio...


 ...de varias multas de la policia local... 


y habiendo un arenal canino muy cerca...

Perro en la playa donde nidifican las píllaras. 10/07/2018. O Grove.

 ...cada día gente incívica y egoísta continúa llevando perros por donde los polluelos corretean libres.

Pollo de píllara das dunas del nido 4. 10/07/2018. O Grove.

miércoles, 4 de julio de 2018

SALIDA A VERÍN

El  próximo domingo 15 de Julio realizaremos una salida ornitológica a la zona de Verín, Ourense, para observar las aves estivales que habitan en este espacio de características mediterráneas.

Intentaremos observar alcaudones, oropéndolas, ruiseñores comunes... y aves rapaces como abejero europeo, elanio azul, aguilucho cenizo y pálido etc.

Si quieres participar en la excursión, sólo tienes que enviarnos un correo y te daremos más información.

Es fundamental inscribirse para poder participar en las excursiones de SEO-Pontevedra.


El chorlitejo patinegro o píllara das dunas es una pequeña limícola que nidifica en las playas de Galicia. Es una especie amenazada por lo que necesita medidas de conservación.

El grupo local SEO-Pontevedra lleva varios años haciendo el seguimiento y colaborando en la protección de la población reproductora de las playas del Salnés.

Para financiar los gastos del voluntariado, por cada salida ornitológica se aceptarán donativos de los participantes.

¡Con nuestras excursiones ya puedes disfrutar de las aves a la vez que colaboras en la conservación del chorlitejo patinegro!

PÍLLARA DAS DUNAS. LÁMINA GAMBERRA

Aquí deixámosvos unha lámina gamberra de noso amigo Ivan Rodríguez "esfenodon" que reflicte moi ben unha das ameazas mais importantes á que se enfronta a nosa querida Píllara das dunas ou Chorlitejo patinegro.

Aquí os dejamos una lámina gamberra de nuestro amigo Ivan Rodríguez "esfenodon" que refleja muy bien una de las amenezas mas importantes a la que se enfrenta nuestro querido Chorlitejo patinegro o píllara das dunas.


viernes, 29 de junio de 2018

Xaque á Natureza

PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT dan xaque á conservación da natureza.

A modificación da Ley do Patrimonio Natural e da Biodiversidade no Congreso dos Diputados desprotexe a biodiversidade española o permitir  a expansión das especies exóticas invasoras.
As cinco grandes organizacións ecoloxistas solicitarán ao Goberno español que recorra esta lei ante o Tribunal Constitucional.
 As exóticas invasoras son, xunto a destrucción do hábitat, a principal causa mundial da extinción de especies autóctonas, xerando ademais graves impactos sociais e económicos.

Cos votos do Partido Popular, Ciudadanos, EAJ-PNV y PDeCAT, o Congreso dos Diputados aprobou unha modificación irresponsable da Ley 42/2007, do 13 de decembro de 2007, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, que supón un gravísimo retroceso o xerar un marco normativo moi confuso e nada garantista para a conservación da natureza. Dita modificación, proposta polo Grupo Parlamentario Popular cando aínda estaba no Goberno, tivo como principal obxetivo legalizar a liberación de especies exóticas invasoras para a súa utilización con fins de pesca e caza, pese o gravísimo impacto ambiental, social e económico que xeran. Esta modificación marca un hito na desprotección da biodiversidade en España, xa que condiciona a conservación da natureza ás esixencias económicas, sociais, culturais e recreativas da caza e da pesca, coma si fosen máis importantes que o interés xeral e a defensa do medio ambiente.

miércoles, 20 de junio de 2018

PÍLLARA DAS DUNAS

Como ya hemos contado, este año han aparecido tres nidos de píllara das dunas o chorlitejo patinegro en la playa de O Grove.

Los tres nidos han eclosionado y han nacido 3 pollos en el primer nido, 2 en el segundo y del tercero nunca hemos llegado a ver los polluelos.

De todos estos pollos sobreviven 2, que están bastante grandecitos y que los padres ocultan con celo en la duna.

El día 12 de este mes hemos descubierto un nuevo nido  con tres huevos en el lado sur del arenal.
Ojalá que esta nidada tenga suerte.

También comentar que este año en la playa de O Grove, la Delegación de Pontevedra del Servio de Conservación de Natureza da Xunta, ha marcado con anillas de lectura a distancia 3 chorlitejos: 2 hembras y 1 pollito, que con el tiempo esperamos que nos den información de sus movimientos.

Nido 4 de chorlitejo patinegro. 12/06/2018. O Grove. G. Ferreiro.

domingo, 17 de junio de 2018

100 VOLUNTARIOS LIBERAn DE BASURA DOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Grupo de Axa en la Reserva Ornitolóxica do Grove antes de comenzar la actividad.
Ayer se ha celebrado en toda España el día LIBERA, un proyecto creado por SEO/BirdLife, en alianza con Ecoembes cuya finalidad es luchar contra la basuras en los entornos naturales.

El abandono masivo de desechos en la costa o en zonas rurales, manifiesta la necesidad de elevar la conciencia ciudadana del impacto negativo de la BASURALEZA, basura en la naturaleza.

La campaña se ha desarrollado en toda España con más de 420 puntos de limpieza y congregando a miles de voluntarios para luchar contra estos residuos que nos afectan a todos.

Con nuestro grupo local cerca de 100 voluntarios  de Axa y Nueva Pescanova, hemos limpiado dos espacios naturales protegidos de la provincia de Pontevedra: los participantes de Axa hemos sacado basura de un tramo costero de la Reserva Ornitolóxica de O Grove, en el que se han sacado sobre todo pequeños plásticos como bastoncillos de oidos, cordeles, tapones y demás desperdicios.

Y con el  grupo de Nueva Pescanova hemos limpiado una zona litoral correspondiente a la ensenada de San Simón en Vilaboa, donde también se ha retirado toda la basura que las mareas arrastran o que las personas tiramos en nuestros paseos por este entorno.

Con estas iniciativas y con el gran éxito de participación en la actividad queda clara la preocupación que cada día aumenta por LIBERAr la naturaleza de basura.

Grupo de Nueva Pescanova en la ensenada de San Simón una vez finalizada la actividad.