martes, 4 de mayo de 2021

NIÑOS DE PÍLLARA DAS DUNAS NA RESERVA

Píllara das dunas. Foto: G. Ferreiro.

O domingo atoparonse 4 niños de Píllara das dunas (Charadrius alexandrinus), na Reserva Ornitolóxica de SEO/BirdLife do Grove.

Estes niños quedaron protexidos coa gaiola  e a parcela de exclusión o mesmo día.

Hoxe foron 3 os niños que atopamos e xa quedaron protexidos co xaulón e co balizado.

No que vai desta tempada foron un total de 8 niños de Pïllara das dunas os que houbo na Reserva, pero o primeiro  foi levado pola marea do temporal de fai uns días.

 Polo de agora todo vai ben e esperamos que así sexa ata  que remate a tempada de cría.

Rematando a instalación da gaiola. Foto: G. Ferreiro.


jueves, 8 de abril de 2021

CHOLITEJO PATINEGRO 2021

 

Chorlitejo patinegro macho adulto. G. Ferreiro.

En el mes de marzo hemos comenzado con el control de playas de la Reserva Ornitológica de SEO/BirdLife de O Grove, donde nidifican los Chorlitejos patinegros (Charadrius alexandrinus), o Píllaras das dunas, especie vulnerable en Galicia.

Algunos chorlitejos ya han empezado a frecuentar los arenales en busca de sus lugares de reproducción, así durante marzo fueron vistos varios ejemplares anillados en esta playa y en otros arenales, pero que nidifican aquí.

Otra buena noticia es que un polluelo nacido en 2020 en O Grove y anillado en agosto, fue visto el 10 de septiembre en la playa de Baldaio y el 6 de marzo en la playa de Traba, ambas de A Coruña.

Lo peor es que en estas fechas los arenales están llenas de perros, y es una época crítica, ya que los chorlitejos empiezan a buscar territorio donde anidar y si ven posibles depredadores (los canes), se estresan y pueden abandonar las playas, dejando de criar ese año.

Estos días ya fue avisada  la policía municipal que pilló a algunos dueños con perros en la playa.

G. Ferreiro.

También hace unos días hemos tenido la reunión del “Grupo Píllara”, grupo que se ocupa de la conservación del Chorlitejo patinegro en Galicia, y en la que hemos participado distintas asociaciones conservacionistas, Universidad de Santiago, concellos como el de O Grove, Carballo o Pobra do Caramiñal y el Servicio de Conservación da Natureza de Pontevedra y A Coruña, todo ello con la finalidad de coordinar en nuestra comunidad las actuaciones de la presente temporada y facilitar que esta especie amenazada se reproduzca con éxito.

 

martes, 16 de febrero de 2021

O CIRRIO COMÚN É A AVE DO ANO 2021 DE SEO/BirdLife

 

Tras a votación popular posta en marcha por SEO/BirdLife para decidir a especie bandeira deste ano, la gañadora resultou ser esta ave frecuente en contornas urbanas co 49,58%.

As outras das aspirantes, que repetían candidatura, eran o picanzo real, que ocupou o segundo lugar co 27,15%, e o tartaraña cincenta, que, co 23,27%, quedou en terceira posición.

Os cirrios súmanse á longa listaxe de aves comúns, como pardais ou andoriñas, en declive poboacional, un claro sinal de que nos enfrontamos a unha crise ecolóxica sen precedentes. Unha crise que require dun cambio rápido cara a un modelo sostible que permita facerlles fronte aos dous grandes desafíos da humanidade: o cambio climático e a cada vez máis alarmante perda de biodiversidade.

Como cada ano, desde 1988, SEO/BirdLife pon en marcha a campaña de comunicación e conservación “Ave do Ano” para chamar a atención sobre a situación que atravesan algunhas das especies máis ameazadas da avifauna e os seus hábitats e contribuír a que non siga empeorando o seu estado e mellorar a súa situación. Ata hoxe, 31 especies de aves foron elixidas para levar o distintivo de “Ave do Ano”.

O obxectivo é poñer o foco sobre unha especie que necesita unha atención especial, ben polo seu mal estado de conservación, ben porque simboliza a urxencia de protexer os hábitats que a acollen e frear as causas que están orixinando o seu estado desfavorable de conservación. En 2021 as miradas diríxense ao cirrio, declarado por votación popular como Ave do Ano 2021 cun 49,48% dos votos.

Os cirrios atópanse entre vos seres vivos máis fascinantes do planeta pola súa asombrosa forma de vida. Estas aves adaptáronse de tal forma á vida no aire que poden pasar ata un ano sen pousaren en ningún momento, comendo, bebendo e durmindo mentres voan de forma ininterrompida. Unicamente no momento de nidificar requiren pousar, algo que sempre farán nas alturas, habitualmente en edificacións, xa que teñen serios problemas para remontaren o voo en caso de caeren accidentalmente ao chan. É, por iso, unha ave migratoria moi ligada ao medio urbano e moi próxima aos seres humanos, e ás súas vilas e cidades.

“O cirrio súmase á xa longa lista de aves comúns, as que nos acompañaron sempre nos nosos barrios e vilas, que sofren un declive poboacional. Que vexamos menos pardais, menos andoriñas ou menos cirrios non é anecdótico senón un poderoso sinal de alarma clara de que enfrontamos unha crise ecolóxica sen precedentes que nos debe obrigar a repensar a nosa relación coa natureza. O actual modelo de desenvolvemento non funciona, non está preparado para enfrontar os dous grandes desafíos que ten a humanidade e cuxos efectos estamos a notar xa: o cambio climático e a perda de biodiversidade”.

Unha especie en declive

Os datos do programa de seguimento de aves comúns en primavera de SEO/BirdLife (Programa Sacre) evidencian que o cirrio experimentou en España un declive do 27,2% nos últimos 22 anos (1998-2020). É unha especie protexida a escala estatal, ao igual que os seus niños, polos e ovos, incluída na Listaxe de Especies en Réxime de Protección Especial. Tamén está protexida a escala internacional pola Directiva de Aves e o Convenio de Berna.

Unha das súas principais ameazas é a destrución dos seus lugares de cría. Tanto os  cirrios como os pálidos volven ano tras ano a criar nos mesmos edificios. En ocasións, ao chegaren desde África, os cirrios atópanse coas súas zonas de cría destruídas por obras de rehabilitación, ou mesmo sucede que as obras comezan cos cirrios no interior dos seus niños. Nestas situacións obsérvase a desesperación dos cirrios adultos por atoparen desaparecida a entrada aos seus niños.

Esta ameaza pódese evitar facilmente cun bo coñecemento dos lugares de cría da especie e directrices de actuación respecto diso para os propietarios dos edificios, arquitectos e aparelladores, administradores de predios, que permitan evitar obras durante o período reprodutor e conservar os ocos que utilizan para criar nas rehabilitacións, e integrando nos edificios rehabilitados niños artificiais que ofrezan unha alternativa aos lugares de cría desaparecidos. De feito, en previsión do desexado aumento das rehabilitacións de edificios para mellorar o seu consumo e eficiencia enerxética que veremos nos próximos anos, a organización conservacionista considera especialmente importante implementar este tipo de medidas. Desta maneira contribuirase a que a transición ecolóxica en España sexa modélica.

Nalgúns países e cidades xa existen requirimentos legais que deben cumprirse en calquera obra que lle poida afectar á biodiversidade urbana, sen dúbida un dos retos nos que debemos avanzar no noso país.

Doutra banda, desde SEO/BirdLife insístese en que a eliminación ou destrución de niños de aves protexidas é unha práctica prohibida pola lexislación española, europea e internacional.

Accións para a súa conservación en 2021

O ano do cirrio colocará a biodiversidade urbana no centro da acción de SEO/BirdLife, que vén traballando nesta liña desde hai unha década. É preciso   naturalizar os barrios e vilas, en todas as súas dimensións, co obxecto de converter os espazos en que vivimos e traballamos en aliados fronte á perda de biodiversidade e o cambio climático e, con iso, en ferramentas que melloran a nosa saúde e a nosa calidade de vida.

A biodiversidade urbana debe ser un eixe vertebrador das políticas municipais. Son numerosos os estudos científicos que demostraron que un maior contacto coa natureza contribúe a mellorar a saúde dos habitantes das cidades, permitindo o contacto directo coa biodiversidade no día a día da cidadanía.

A organización abordará este ano cun abano de accións que promovan cambios favorables para o cirrio que, por extensión, representarán melloras nas nosas contornas de vida. Neste sentido, será fundamental a colaboración cos diferentes axentes que interveñen na planificación urbanística, a construción e a rehabilitación de edificios, co obxecto de incorporar os cirrios -e o resto de variables da biodiversidade urbana- no seu deseño.

O ano do cirrio tamén implicará traballar no campo, especialmente na redución do uso de praguicidas e fertilizantes, tanto no medio natural como nas contornas urbanas, para mellorar o estado de conservación dos insectos, dos que se alimentan os cirrios e outras aves insectívoras. Sen bichos, non hai vida.

 Ademais, os traballos de seguimento científico da avifauna pousarán a súa mirada no  cirrio. SEO/BirdLife estudará con maior detalle os seus roteiros migratorios e os posibles cambios ambientais que lle están a afectar ao cirrio. Toda a cidadanía pode participar neste tipo de estudos a través das apps de ciencia cidadá que a organización pon á súa disposición e que, entre outras cuestións, pode achegar información de interese sobre os efectos que xa está a provocar o cambio climático nesta ave tan próxima ao ser humano.

E onde sexa necesario, SEO/BirdLife actuará legalmente para protexer as aves comúns e, en particular, o cirrio. De feito, a organización conta cun portal de denuncias ao dispor da cidadanía, co que alertar de posibles vulneracións da normativa como, por exemplo, a destrución de niños en época de cría. 

miércoles, 6 de enero de 2021

Vota Ave do Ano 2021

 


Presentamos as tres especies candidatas a ser Ave do ano 2021.

Esta campaña chama a atención sobre o estado de conservación no que se 
atopan algunhas especies da avifauna e os seus hábitats.

Ata hoxe, 31 especies foron estrelas por un ano e no 2021, será especialmente 
importante que o ave elixida lémbrenos que na natureza está a solución a todo.

 Cal será o Ave do Ano 2021?

Descobre algo maís de cada unha delas e vota. O período de votación finaliza
o 11 de xaneiro ás 12:00 horas.

Estas son as candidatas:

PICANZO REALTARTARAÑA CINCENTA CIRRIO COMÚN


viernes, 4 de diciembre de 2020

SEO/BirdLife reclama acción urgente para proteger a la tórtola europea y evitar, además, que España deba hacer frente a la multa de la Unión Europea

FOTO: Tórtola Europea ©Tatavasco

La Comisión Europea está pidiendo a España que refuerce la protección de la Tórtola europea (Streptopelia turtur), como exige la Directiva de Aves (Directiva 2009/147 / CE).

Tanto el Pacto Verde Europeo como la Estrategia Europea de Biodiversidad indican que es crucial para la UE detener la pérdida de biodiversidad protegiendo y restaurando la biodiversidad.

España alberga más de la mitad de la población reproductora de tórtolas en la UE. En consecuencia, el territorio español es de vital importancia para la conservación de esta especie.

 Entre 1996 y 2016, la población de tórtolas disminuyó un 40% en España. La tórtola se encuentra ahora amenazada, en particular como resultado de las presiones de la agricultura y la caza, que contribuyen a la pérdida de biodiversidad.

 La especie se considera "Vulnerable" tanto en la Lista Roja mundial de aves como en la Lista Roja europea de aves. La Directiva exige a los Estados miembros que se aseguren de que la tórtola tenga suficientes hábitats, que estos hábitats estén protegidos por salvaguardias legales adecuadas y se gestionen de acuerdo con las necesidades ecológicas de la especie, y que la caza se lleve a cabo solo cuando sea sostenible.

 Como España no había tomado las medidas necesarias para garantizar la protección de los hábitats y la caza sostenible de esta especie, la Comisión envió una carta de emplazamiento en 2019. Las autoridades españolas no respondieron satisfactoriamente, por lo que la Comisión envía hoy a España una opinión razonada.

Si España no actúa en el plazo de dos meses, la Comisión puede decidir llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.”


SEO/BirdLife reclama acción urgente para proteger a la tórtola europea y evitar, además, que España deba hacer frente a la multa de la Unión Europea

Madrid 04/12/2020.- SEO/BirdLife reclama acción urgente, tanto al Gobierno de España como a las comunidades autónomas concernidas, para proteger a la tórtola europea y evitar que España, a la que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción por este motivo, deba asumir una multa, que puede llegar a ser millonaria, por haber incumplido con el mandato de la Directiva de Aves.

 

De manera inmediata, la organización ambiental reclama una moratoria de la caza de la especie, en declive poblacional en toda Europa. En este sentido, SEO/BirdLife subraya que países como Francia e Israel, y algunas Comunidades Autónomas donde la caza de la especie tiene menos peso (Asturias, Canarias, Cantabria, La Rioja, la Comunidad Valenciana, la isla de Menorca y la provincia de Álava) ya han adoptado esta medida, y que la urgencia de su puesta en marcha en toda España es aún mayor, dado que el país acoge más de la mitad de la población reproductora de la especie en el continente.

 

SEO/BirdLife recuerda que, en cumplimiento tanto de la normativa comunitaria como estatal, no se debería autorizar el aprovechamiento cinegético de la tórtola europea por ninguna región, ya que presenta un estado de conservación desfavorable. Desde el año 2011, los tribunales están avalando esta tesis: el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictaminado la prohibición de la media veda en la región debido precisamente a que se autorizó la caza de especies cuyas poblaciones presentaban un deficiente estado de conservación. A esta sentencia siguieron otras en la misma línea en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid, ratificando estos argumentos.

 

Atención a las recomendaciones de la Ciencia

Por otro lado, la organización recuerda que el Comité Científico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) emitió un Dictamen para la inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de Vulnerable, tal y como ya solicitó SEO/BirdLife en 2015. Esta catalogación reforzaría de forma directa la protección de la especie. Sin embargo, por el momento, ni el Estado, ni las comunidades autónomas, han seguido las recomendaciones científicas a este respecto. La especie ya está incluida como "vulnerable" en la Lista Roja de aves tanto mundial como europea.

 

A dos meses del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

 

La falta de protección de la tórtola europea en España, donde presenta un declive poblacional del 32% entre 1998 y 2019, según los datos del programa SACRE de SEO/BirdLife, suscitó que la Comisión Europea abriera un procedimiento de infracción contra España en 2019. Tras considerar insatisfactorias las explicaciones ofrecidas por las autoridades españolas, Bruselas ha emitido hoy, jueves 3 de diciembre, un dictamen motivado contra el país exigiendo, de nuevo, que se refuerce la protección de esta especie, que se salvaguarden sus hábitats y se garantice que el aprovechamiento cinegético sobre la especie es sostenible. En el plazo de dos meses, si las administraciones públicas no ofrecen una respuesta adecuada, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, exponiendo a España al pago de multas por su inacción.

 

En su dictamen motivado, la Comisión Europea explicita que tanto el Pacto Verde Europeo como la Estrategia Europea de Biodiversidad indican que es crucial para la UE detener la pérdida de biodiversidad, protegiendo y restaurando el patrimonio natural. Para SEO/BirdLife, esta referencia, en relación con la tórtola, evidencia el papel clave e irrenunciable de España en la conservación de esta especie y, con ello, de la biodiversidad comunitaria: la tórtola se encuentra amenazada como resultado de los cambios en su hábitat y la intensificación del paisaje y la gestión agrarios, que contribuyen a la pérdida de biodiversidad, y la caza de cientos de miles de individuos supone una presión adicional insostenible. Por ello, además de poner freno a la presión cinegética, y en línea con el Plan de Acción Europeo para la tórtola, resulta indispensable la acción conjunta de las administraciones públicas para mejorar la gestión del hábitat de esta especie.lunes, 16 de noviembre de 2020

AS AVES DE SANTAS MARIÑAS DO SAR


Este veran acometéronse obras de restauracións na capela de Santas Mariñas do Sar en Santiago de Compostela.

Este verano se acometieron obras de restauración en la capilla de Santas Mariñas do Sar en Santiago de Compostela.


Para a restauración desta capela tanto o organismo promotor, como o arquitecto director da obra (sensibles coa natureza), quixeron  que nos traballos de restauración respetáranse a fauna que acollía a capela. 

Na realización do estudo preliminar poidemos constatar que na igrexa non existía ningún niño activo. Quizais debido a que nas intervencións anteriores non se deixaran accesos axeitados, xa que nas inmediacións do edificio sí poidemos comprobar a presenza de diversas especies urbanas que soen ocupar estas edificacións. 

Para la restauración de esta capilla tanto el organismo promotor, como el arquitecto director de obra (sensibles con la naturaleza), quisieron que en los trabajos de restauración se respetara la fauna que acogía la capilla. 

En la realización del estudio preliminar pudimos constatar que en la iglesia no existía ningún nido activo. Quizás debido a que en las intervenciones anteriores no se dejaran accesos adecuados, ya que en las inmediaciones del edificio sí pudimos comprobar la presencia de diversas especies urbanas que suelen ocupar estas edificaciones. 

Unha das visitas a obra. E. González.

Na proposta de intervención presentada posteriormente, propuxemos que no proxecto arquitectónico se incorporaran diferentes espazos que complementaran a restauración do monumento coa conservación e fomento da biodiversidade. 

As especies obxectivo foron Cirrio común (Apus apus), Pardal común (Passer domesticus), Rairrubio (Phoenicurus ochrurus), e morcegos (Pipistrellus pipistrellus) e (Rhinolophus sp).

Esta proposta foi ben acollida polo arquitecto director, organismo promotor e a empresa contratista.

Desta maneira habilitáronse un total de 8 espazos para Pardal común, 1 para Rabirubio e 4 accesos para morcegos. Ademáis nas dúas fachadas laterais da capela quedaron os ocos das tellas dos aleiros abertos para que poidan aniñar os cirrios.


En la propuesta de intervención presentada posteriormente, propusimos que en el proyecto arquitectónico se incorporaran diferentes espacios que complementaran la restauración del monumento con la conservación y el fomento de la biodiversidad. 

Las especies objetivo fueron Vencejo común (Apus apus), Gorrión común (Passer domesticus), Colirrojo tizón (Phoenicurus ochrurus), y murciélagos (Pipistrellus pipistrellus) y (Rhinolophus sp).

Esta propuesta fué bien acogida por el arquitecto director, organismo promotor y la empresa contratista.

De esta manera se habilitaron un total de 8 espacios para Gorrión común, 1 para Colirrojo tizón y 4 accesos para murciélagos. Además en las dos fachadas laterales de la capilla quedaron los huecos de las tejas de los aleros abiertos para que puedan anidar los vencejos.


Oco para morcego.

Ocos para pardales.

Ocos para cirrio.

Acceso para morcego.

Non nos cansaremos de dicir que a conservación do noso patrimonio cultural é perfectamente compatible coa conservación do patrimonio natural que albergan os monumentos. E unha vez máis quedou demostrado nesta intervención.

Non nos cansaremos de decir que la conservación de nuestro patrimonio cultural es perfectamente compatible con la conservación del patrimonio natural que albergan los monumentos. Y una vez más quedó demostrado en esta intervención.

lunes, 2 de noviembre de 2020

"Xornadas sobre a Conservación e Posta en Valor do Patrimonio Natural da Coruña": Conservación da Píllara das dunas mediante a educación ambiental e o coñecemento, nas praias da península do Barbanza.


Os día 5 e 6 de novembro de 2020, en horario de 10:00-12:00 da maná, o CEIDA organiza unhas "Xornadas sobre a Conservación e Posta en Valor do Patrimonio Natural da Coruña".

O xoves 5 as xornadas tratan sobre o Parque Natural das Fragas do Eume:

Fragas do Eume: un exemplo de bosque atlántico europeo. D. Carlos Vales Vázquez. Director do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA)

Natureza, conservación e sociedade: conflitos e oportunidades. D. José Antonio Cortés Vázquez. Doutor en Antropoloxía Social pola Universidade Pablo de Olavide (Sevilla) e profesor na Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña

A Custodia do Bosque Atlántico.  D. César Martínez Yáñez e D. José Couce Ruiz . Asociación Betula.


O venres 6 serán sobre o Parque Natural de Corrubedo:

Parque Natural das Dunas de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán. D. Xoán Fontaiña Pérez. Biólogo.

Dinamización do uso público do P.N. das Dunas de Corrubedo. D. Xoán Fontaiña Pérez. Biólogo

Conservación da Píllara das dunas mediante a educación ambiental e o coñecemento, nas praias da península do Barbanza. D. Gustavo M. Ferreiro Martínez. SEO BirdLife, Grupo Local-Pontevedra.

Prazas limitadas.

Inscricions: ceida.org


domingo, 18 de octubre de 2020

A PÍLLARA DAS DUNAS NA POBRA DO CARAMIÑAL

O. Gaitán.

Onte englobado dentro do Proxecto "Conservación da Píllara das dunas mediante a educación e o coñecemento, nas praias da península do Barbanza",  coofinanciado pola Deputación da Coruña e coa colaboración do Concello da Pobra do Caramiñal, celebramos a presentación da Píllara das dunas S.O.S. no Auditorio Valle-Inclán,  onde se encheron todos os espazos dispoñibles deste local.

O. Gaitán.


Os participantes moi interesados coñeceron un pouco mais a píllara e tomaron conciencia dos problemas que teñen na comarca para a sua supervivencia o que reflexaron posteriormente na mesa redonda na que participaron activamente.

O. Gaitán.

Logo na saída a Corna viron in situm os retos aos que cada ano se enfrentan as píllaras, como os cans , pois no espazo de tempo que estivemos no areal 14 cans accederon a esta praia.

O. Gaitán.

Grazas a todas as personas participantes e que mostraron interés pola proteción desta pequena ave.

miércoles, 14 de octubre de 2020

PÍLLARA DAS DUNAS S.O.S.

 

Este sábado celebramos no Auditorio do Museo Valle-Inclán,  no Concello da Pobra do Caramiñal, unha charla e unha saída a praia de Corna, para dar a coñecer a todas as persoas interesadas a Píllara das dunas e a  problemática coa que se enfrentan cada ano.

Anímate e participa!!

lunes, 5 de octubre de 2020

O DÍA DAS AVES NA RESERVA ORNITOLÓXICA


Este domingo celebramos o Día das Aves cunha ruta guiada pola Reserva Ornitolxgica de SEO/BirdLife do Grove.

Nesta ruta percorremos diferentes ecosistemas: intermareal, sistema dunar, baía, praia… e poidemos dar a coñecer a todos os participantes e disfrutar de 45 especies de aves, que demostran a grande biodiversidad  desta reserva,  o seu valor ambiental e a sua excelente calidade de vida.

Estas son algunhas das aves identificadas:

Nome científico

Nome galego

Nome castelán

Spatula clypeata

Cullerete

Pato cuchara

Mareca strepera

Pato frisado

Anade friso

Mareca penelope

Pato asubiador

Silbón europeo

Anas platyrhynchos

Lavanco

Ánade azulón

Anas acuta

Pato rabilongo

Anade rabudo

Anas crecca

Cerceta

Cerceta común

Tachybaptus ruficollis

Mergullón pequeño

Zampullín común

Platalea leucorodia

Cullereiro

Espátula común

Ardea cinerea

Garza real

Garza real

Egretta alba

Garzota grande

Garceta grande

Egretta garzetta

Garzota

Garceta común

Morus bassanus

Mascato

Alcatraz atlántico

Phalacrocax aristotelis

Corvo mariño cristado

Cormorán moñudo

Phalacrocorax carbo

Corvo mariño grande

Cormorán grande

Pandion haliaetus

Aguia pescadora

Águila pescadora

Accipiter nisus

Gabián

Gavilán común

Circus aeruginosus

Tartaraña das xunqueiras

Aguilucho lagunero

Gallinula chloropus

Galiñola común

Gallineta común

Haematopus ostralegus

Gabita

Ostrero euroasiático

Charadrius hyaticula

Píllara real

Chorlitejo grande

Numenius phaeopus

Mazarico chiador

Zarapito trinador

Numenius arquata

Mazarico real

Zarapito real

Limosa laponica

Mazarico rubio

Aguja colipinta

Limosa limosa

Mazarico rabinegro

Aguja colinegra

Calidris canutos

Pilro gordo

Correlimos gordo

Calidris alpina

Pilro común

Correlimos común

Actitis hypoleucos

Bilurico das rochas

Andarríos chico

Tringa totanus

Bilurico común

Archibebe común

Tringa nebularia

Bilurico claro

Archibebe claro

Chroicocephalus ridibundus

Gaivota chorona

Gaviota reidora

Ichthyaetus melanocephalus

Gaivota cabecinegra

Gaviota cabecinegra

Larus marinus

Gaivotón

Gavión atlántico

Larus michahellis

Gaivota patiamarela

Gaviota patiamarilla

Larus fusvus

Gaivota escura

Gaviota sombría

Thalasseus sandwicensis

Carrán cristado

Charrán patinegro

Apus pallidus

Cirrio pálido

Vencejo pálido

Falco peregrinus

Falcón peregrino

Halcón peregrino